HUKUKİ BİLGİLER

Hepimiz gündelik yaşamımızda hukuk kuralları ile bağlıyız. Hukuk sistemimizin bizlere tanıdığı haklarımızın ne kadar bilincinde olursak, bu hakları daha iyi savunuruz. Misal olarak, hepimiz aile içinde sorun yaşayabiliriz. Bir boşanma davasında taraf olabiliriz. İşyerinde bir takım problemler yaşayabiliriz. Bir suçun mağduru olabiliriz. Bu gibi durumlarda birçok soruya yanıt ararız. Hukuki bilgiler bölümümüz, insanların maruz olduğu sorunlara dair temel hukuki bilgiler verme amacı ile hazırlanmıştır. Her bir vatandaş, bir ceza davasının, bir hukuk davasının yahut bir idari davanın tarafı olabilir. Kişi bir anda kendini karmaşık bir yargı süreci içerisinde bulduğunda, davasının seyri hakkında doğal olarak sorular sormakta, bu sorulara da yanıt aramaktadır. İnternette yaygın bilgi kirliliği dikkate alındığında, hukuki sorulara en sağlıklı yanıtların hukuk alanında uzman akademisyenlerin eserlerinde ve hukukun tatbikatı hakkında malumat ve tecrübe sahibi avukatların çalışmalarında bulunacağı açıktır. Bu bağlamda, soru-cevap şeklinde mevzuat, doktrin ve içtihatlar dikkate alınarak verilecek temel hukuki bilgilerin kamunun bilgilenmesi bağlamında fayda sağlayacağı görüş ve kanaati hasıl olmuştur. Nitekim yargı sürecinin davacı veya davalı, müşteki veya sanık sıfatlarıyla tarafı olan kişiler haklarının ne denli bilincinde olurlarsa, bu haklardan o denli istifade edebileceklerdir.

İletişim

Çamlık Mahallesi Selçuklu Caddesi No:24 Kat:1 Daire:1006 34912 Kurtköy - Pendik / İstanbul